Wat is een integraal kindercentrum?

Een integraal kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen krijgen hier onderwijs én opvang. Inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. Want kinderen leren de hele dag. Een leven lang. Leren stopt niet als de school uit is. Leren kan zowel inspannend als ontspannend zijn. Ook is er geen onderscheid tussen leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren.

Laterna Magica is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar. Wij zijn geopend van 07:30 – 18:30 uur.

Verbinding maken
Willen we kinderen goed begeleiden op hun levenspad, dan verbinden we inspanning met ontspanning. Ook maken we verbinding tussen het kind en opvoeders van het kind. Ook als medewerkers maken wij verbinding. Dit doen we door als één team een volledig aanbod te doen.