Missie en visie in woord

Missie
Wij ontdekken en ontwikkelen iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden.

Een kind dat 12 jaar is geworden neemt afscheid van een leergemeenschap waarin hij de liefdevolle aandacht heeft gekregen van alle medewerkers. Aan het eind van deze levensfase heeft dat kind geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en dat van zijn omgeving. Het kind heeft vertrouwen opgebouwd in wat hij kan en wie hij is. Nieuwe kennis maakt het kind samen met anderen. De wereld komt niet op je af, de wereld, die maak je zelf.

Visie
Wij brengen je naar een plek waar kinderen de toekomst iedere dag opnieuw uitvinden. Een plek met vrije ruimte en met de rust om te ont-moeten en te zijn wie je bent en wat je wilt worden.
Op deze plek is ieder kind welkom. Zij ontmoeten hier de wereld en maken samen de wereld. Kinderen, hun ouders en opvoeders, leerkrachten, coaches, pedagogische medewerkers en experts komen elkaar hier tegen en nemen samen de verantwoordelijkheid om elke splinter talent te ontdekken en te ontwikkelen. Elke professional leert en ontwikkelt zich daartoe en stelt zich de vraag:

Wie ben jij?
Waar ben je goed in? Dan bouw je dat uit.
Waar liggen je interesses? Dan bouw je dat op.
Welk talent mis je? Dan compenseer je dat.

Bij dit streven past een krachtige omgeving waar spelen, leren, ontspanning en inspanning hand in hand gaan. We halen de buitenwereld naar binnen en er is ruimte voor de eigen sociale wereld van kinderen. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving, niet alleen binnen de gemeenschap maar ook naar buiten. Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van elkaar leren. De professional is er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en wil. Motivatie neemt toe met het ervaren van succes. Door alle professionals wordt nagedacht over leren. De attitude van alle personeelsleden is om rond autonomie- ontwikkeling van leerlingen continu nieuwe werkvormen en inhouden te ontwerpen en deze te toetsen op hun effect.

Onze waarden:
Integriteit
Geeft richting aan ons handelen
Liefde
Met hart voor kinderen, elk kind is welkom
Autonomie
Zelfsturing, reflectie, zelfkennis en zelfbewust
Verantwoordelijkheid
Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving.
Vertrouwen
We hebben hoge verwachtingen van ieder mens