Downloads

Download 'formulier+voor+vakantie+verlof.pdf'
Download 'formulier+voor+bijzonder+verlof.pdf'
Download 'klachtenregeling Staij.pdf'
Download 'Kinderopvangtoeslag - zo doe je dat.pdf'
Download 'Rapport onderzoek onderwijsinspectie (sept2014) .pdf'
Download 'Basis pedagogisch werkplan unit 0 juli 2015.pdf'
Download 'Beleid centraal aanmelden Amsterdam.pdf'
Download 'Referenties bij het Startdocument Laterna Magica 0-18.docx'
Download 'Klachtenreglement Partou feb 2016.pdf'
Download 'LATM_koers2016-2019DEF.pdf'
Download 'Route naar het persoonlijk ontwikkelplan (versie18juni2017).pdf'
Download 'Kwaliteitscyclus Laterna Magica 052017.pdf'
Download 'LATM_gids_20172018.pdf'
Download 'LATM_ABCgids_20172018.pdf'
Download '2017-11_Pedagogisch werkplan driejarigen.pdf'
Download 'Pedagogisch beleid in de praktijk 1-7.pdf'
Download 'PTPk2183samenvattingDefinitief2017.pdf'
Download 'OTPk2967samenvattingDefinitief2017.pdf'
Download 'LTPk2225samenvattingDefinitief2017.pdf'
Download '20180129_drieuursregeling (per1jan2018).pdf'
Download 'GGD-onderzoek_lange_dag-12_2017 jaarlijks.pdf'
Download 'GGD-onderzoek_unit0_12_2017 jaarlijks.pdf'
Download 'Pedagogisch beleid (Inclusief socialisatie, actief burgerschap en veiligheid), versie 12-2017.pdf'
Download 'Portfoliogesprekken (gescheiden) ouders.pdf'
Download 'Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling LM Inclusief seksueel grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen.pdf'
Download 'SOP 2017-2018 Laterna Magica.pdf'
Download 'Beleid bij overlijden, 12-2017.pdf'
Download 'Ontruimingsplan Laterna Magica, versie 12-2017 .pdf'
Download 'Pestprotocol, versie 12-2017.pdf'
Download 'Registratie aanwezigheid - verzuim kinderen LM 2017 2018.pdf'
Download 'Overeenkomst Tussenschool en Machtigingsformulieren LM 2017-2018.doc'
Download 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid LM mei2018.pdf'