Downloads

Download 'Pestprotocol Laterna Magica.pdf'
Download 'Kern pestaanpak LM.pdf'
Download 'formulier+voor+vakantie+verlof.pdf'
Download 'formulier+voor+bijzonder+verlof.pdf'
Download 'klachtenregeling Staij.pdf'
Download 'Beleid veiligheid en gezondheid.pdf'
Download 'Jeugdgezondheidszorg_Amsterdam vs1 0 (2).pdf'
Download 'Verantwoord en deels biologisch voedingsbeleid LM.pdf'
Download 'inspectierapport incidenteel onderzoek Laterna Magica bso.pdf'
Download 'inspectierapport Laterna Magica dagopvang.pdf'
Download 'Protocol verzuinbeleid tbv leerplicht (juli 2013).pdf'
Download 'Overeenkomst TSO en Machtigingsformulieren LM.pdf'
Download 'Pedagogisch werkplan Laterna Magica 3jarigen augustus 2013.doc'
Download 'OOBLA5_07_23 incidenteel.pdf'
Download 'Kinderopvangtoeslag - zo doe je dat.pdf'
Download 'Klantbrief betaalvoorwaarden versie Laterna Magica.docx'
Download 'Convenant_Kwaliteit_Kinderopvang_april_2012.pdf'
Download 'Resultaten_enquete_TSO_LM (jan2014).pdf'
Download 'Aanvullende algemene voorwaarden Partou BV.pdf'
Download 'Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang-2014.pdf'
Download 'Basis pedagogisch werkplan 4-12 jaar mrt 2014.docx'
Download 'Inspectierapport jaarlijks onderzoek Laterna Magica (KDV) op 06-08-2014.pdf'
Download 'belangrijkstewijzigingen_branchevoorwaarden_LM.pdf'
Download 'Rapport onderzoek onderwijsinspectie (sept2014) .pdf'
Download 'LeerlingTevredenheidsPeiling2014.pdf'
Download 'OuderTevredenheidsPeiling2014.pdf'
Download 'PersoneelTevredenheidsPeiling2014.pdf'
Download 'Basis pedagogisch werkplan unit 0 juli 2015.pdf'
Download 'Beleid centraal aanmelden Amsterdam.pdf'
Download 'Referenties bij het Startdocument Laterna Magica 0-18.docx'
Download 'OOBLA4_10_2015 jaarlijks.pdf'
Download 'OOBLA5_10_2015 jaarlijks onderzoek.pdf'
Download 'Klachtenreglement Partou feb 2016.pdf'
Download 'OOBLA5_03_2016 incidenteel wijziging.pdf'
Download 'GGD jaarlijks inspectiebezoek mei 2016.pdf'
Download 'GGD rapport 08_2016.pdf'
Download 'SOP 2016-2017 Laterna Magica .pdf'
Download 'LATM_koers2016-2019DEF.pdf'
Download 'Route naar het persoonlijk ontwikkelplan (versie18juni2017).pdf'
Download 'Kwaliteitscyclus Laterna Magica 052017.pdf'
Download 'LATM_gids_20172018.pdf'
Download 'LATM_ABCgids_20172018.pdf'
Download '2017-11_Pedagogisch werkplan driejarigen.pdf'
Download 'Pedagogisch beleid in de praktijk 1-7.pdf'
Download 'PTPk2183samenvattingDefinitief2017.pdf'
Download 'OTPk2967samenvattingDefinitief2017.pdf'
Download 'LTPk2225samenvattingDefinitief2017.pdf'
Download '20180129_drieuursregeling (per1jan2018).pdf'
Download 'GGD-onderzoek_lange_dag-12_2017 jaarlijks.pdf'
Download 'GGD-onderzoek_unit0_12_2017 jaarlijks.pdf'
Download 'Pedagogisch beleid (Inclusief socialisatie, actief burgerschap en veiligheid), versie 12-2017.pdf'