EvenementenbureauLaterna Magica heeft een eigen projectenbureau. Dit bureau organiseert jaarlijks allerlei evenementen:

  • het kamp van de bovenbouwunits;
  • het Sinterklaasfeest;
  • het midwinterdiner;
  • de Laterna picknick;
  • sportdagen;
  • excursies;
  • de theateravonden.

Organisatie
De projectenfunctionaris geeft leiding aan het Projectenbureau dat bestaat uit stagiaires, voornamelijk HBO-studenten. Zij organiseren de evenementen, werven ouders, sturen vrijwilligers aan en beheren het budget. Ook kinderen van Laterna Magica kunnen stage lopen bij het evenementenbureau. Dit idee is in 2011 bekroond met de Onderwijsprijs voor Noord-Holland.


Stage lopen bij het Projectenbureau? Het projectenbureau heeft regelmatig ruimte voor HBO-stagiaires. Interesse? Stuur een mail naar evenementen@obslaternamagica.nl