Historie

Basisschool Laterna Magica opende haar deuren in 2007. Het Integraal Kindcentrum Laterna Magica is sinds 1 november 2011 operationeel. Een korte beschrijving van onze ontstaansgeschiedenis:

Eerste aanzet
Een integraal kindcentrum voor 0- tot 13-jarigen: dat was de wens van skon kinderopvang BV (inmiddels Partou) en basisschool Laterna Magica. De eerste gesprekken over inhoudelijke samenwerking startten bij de voorbereiding van de nieuwbouw op IJburg. Dat was in 2005. In het gebouw waren kinderopvang en een basisschool gepland. De school koos voor Natuurlijk Leren. Skon was ook gecharmeerd van dit concept. Beide organisaties zagen kansen in een vergaande samenwerking en integratie tussen onderwijs en opvang. Een gebouw zonder traditionele lokalen dat inclusief onderwijs biedt.Van school en bso tot Integraal Kindcentrum
Basisschool Laterna Magica startte in september 2007 op IJburg met het Natuurlijk Leren concept. Sindsdien werken we in heterogene units en bieden we inclusief onderwijs: ieder kind krijgt onderwijs op maat. Skon bood vanaf de start buitenschoolse opvang in het gebouw, tot het ontstaan van het Integraal Kindcentrum in het najaar van 2011. De naschoolse opvang maakt nu onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum.

Het gebouw
Uniek voor ons gebouw is dat er geen traditionele lokalen zijn, maar veel open ruimtes die met elkaar verbonden zijn. Het gebouw heeft een eigen danstheater, een keuken en een binnentuin met moestuin, dieren en een amfitheater. Het idee van het stadsdeel IJburg, 'wijk zonder scheidslijnen', is hierdoor zichtbaar in het gebouw.Organisatie
Het Intergraal Kindcentrum heeft in de praktijk al één organisatie met één aansturing, gebaseerd op één missie en visie die sturend is voor alle professionals werkzaam binnen het IKC. Juridisch werken we op dit moment nog vanuit onze eigen achtergrond:

Laterna Magica
Laterna Magica valt onder het openbaar onderwijs schoolbestuur STAIJ. Dit bestuur heeft in Amsterdam Oost 17 scholen.

Partou (Skon)
Partou kinderopvang is een grote kinderopvangorganisatie met vestigingen in heel Nederland. Partou biedt kinderopvang en naschoolse opvang.

Toekomst
Er ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen de directie van Partou en het schoolbestuur STAIJ. Deze zetten we in de toekomst om in een rechtsvorm. Op die manier ontstaat ook bestuurlijk een organisatie. De samenwerkingsovereenkomst regelt dat er gewerkt wordt vanuit:

  • één organisatie
  • één leiding
  • één team
  • één missie en visie
  • integratie van onderwijs en opvang
  • één communicatielijn met ouders
  • één kindvolgsysteem
  • één begroting

Historie