De eerste dag op Laterna Magica0-3 jaar
De eerste dagen op Laterna Magica zijn altijd spannend. Zowel kinderen als ouders moeten wennen en vertrouwd raken aan een nieuwe situatie. Hoe gaat het op de unit? Wat is het dagritme, wie zijn de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes? De eerste dagen vormen de basis voor het kind om zich emotioneel veilig te voelen en zijn nieuwe omgeving verder te ontdekken. Daarom nemen we voor dit wenproces rustig de tijd, vóór de officiële ingangsdatum van de kindplaats. 

Intakegesprek
We nodigen de ouders en het kind uit om kennis te maken tijdens een intakegesprek. Hierin bespreken we het dagritme en de individuele behoeften van het kind. We maken afspraken over het wennen en het aantal wendagen. De pedagogisch medewerkers van de groep zorgen dat er altijd extra tijd en aandacht is voor het nieuwe kind en voor de ouders. En natuurlijk zijn ouders ook welkom om een kijkje te komen nemen op de groep. 

Foto: Humphrey Daniëls.
Foto: Humphrey Daniëls.

Wennen bij overplaatsing naar een andere groep unit 0-3
Het overgaan van de jongste groep naar de oudere groep is een natuurlijk proces. Dit is een logische stap in de ontwikkeling van een kind. Kinderen mogen altijd als ze dit willen en er aan toe zijn, gaan spelen in de oudere groep. Heeft het kind de leeftijd bereikt om over te gaan naar de oudere groep, dan zorgen we dat hij ook een paar keer mee-eet en slaapt. Zo bouwen wij het wennen op tot aan de overgangsdatum. Ook bij dit wenproces houden we rekening met de persoonlijke behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind.4 jaar
Op de vierde verjaardag van uw kind mag uw kind voor het eerst een ochtend wennen op de nieuwe stamgroep. U heeft hier van te voren contact over gehad met de coach.

Samen wennen
Op de eerste wendag begroeten wij u en uw kind bij de voordeur. Uw kind hoort waar het jas en tas kan laten. Daarna lopen wij mee naar de juiste stamgroep. U mag de eerste dag een half uurtje blijven om samen met uw kind de omgeving te verkennen. Daarna wordt u uitgenodigd door een andere ouder uit de stamgroep voor een kop koffie en krijgt tevens uitleg over www.laternaweb.nl. Bent u bezorgd of het wel goed gaat? Dan mag u halverwege de eerste ochtend gerust even bellen. Als u overdag van ons niets hoort, kunt u ervan uitgaan dat het goed gaat. Ook de twee ochtenden daarna zijn wenochtenden. Op deze ochtenden geeft u uw kind fruit mee en wat te drinken.