Lunchen unit 3-8 jaar en unit 8-13


In Laterna Magica lunchen de kinderen in LM om in één dagritme te blijven. Voor of na de lunch heeft iedereen een half uur pauze. De kinderen worden dit half uur begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. We bieden hiermee professionele begeleiding van de kinderen. Kernpunt is dat kinderen kunnen ontspannen in een veilige en plezierige sfeer. Kinderen nemen voor de kleine pauze en de middagpauze zelf brood, fruit en iets te drinken mee. We vinden een gezonde lunch van belang om goed te kunnen presteren. Snoep, koek en frisdrank is niet toegestaan. Het is erg prettig als alle tasjes, bakjes en bekers van een naam zijn voorzien. Het prettig en kwalitatief goed regelen van de lunchpauze kost natuurlijk geld. Er zijn professionele begeleiders, er is speelmateriaal en er worden activiteiten georganiseerd. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Per unit van 100 kinderen, worden per dag twee schaduwcoaches ingezet tussen 11.30- 13.30 uur. Vanuit de inkomsten Tussen Schoolse Opvang worden de loonkosten van deze medewerkers betaald. De Stichting Vrienden van Laterna Magica int de gelden voor de Tussen Schoolse Activiteiten. U ontvangt een overeenkomst met een toelichting m.b.t. de vrijwillige activiteitenbijdrage en tussenschoolse activiteiten. De overeenkomst met toelichting vindt u ook bij de downloads (onder de knop informatie)op deze website.