Ons uitgangspunt: de ontwikkeling van uw kind

* Deze video is gemaakt ten behoeve van de professionalisering van de coaches. De soort vragen die coaches stellen zijn achter elkaar gezet en door de coaches zelf geanalyseerd. Dat wat kinderen zeggen is dus niet terug te zien.

De ontwikkeling van uw kind
De ontwikkeling van uw kind is ons uitgangspunt. Wij willen een kind echt leren kennen en op maat begeleiden. Daarom hebben kinderen op Laterna Magica een eigen persoonlijk ontwikkelplan en een coach. De coach houdt samen met het kind een portfolio bij.

Foto: Humphrey Daniëls.
Foto: Humphrey Daniëls.


Portfolio
Het portfolio is een (digitale) map waarin de leer- en ontwikkelingslijnen staan. Kinderen bewaren hierin de bewijsstukken waaraan je kunt zien dat ze iets geleerd hebben. Ook het werk waar ze trots op zijn vindt u hierin terug. Een uniek document dus, want elk kind is anders. U kunt via het (digitale) portfolio altijd zien hoe uw kind gegroeid is. Elk jaar bespreekt de coach van uw kind de resultaten, de persoonlijke ontwikkeling en het gedrag van uw kind met u. Dit gebeurt op drie vaste momenten per jaar.

Ontwikkelingslijnen
De ontwikkelingslijnen geven de persoonlijke ontwikkeling van kinderen weer. Voor jonge kinderen tot ongeveer 3 jaar zijn dat aspecten als samenspel en zelfredzaamheid. Voorbeelden van aspecten voor kinderen vanaf 4 jaar zijn: keuzes kunnen maken, samenwerken, doorzettingsvermogen en leren van het verleden. 
Kinderen verzamelen werk voor hun portfolio waarmee zij laten zien dat ze een bepaalde vaardigheid hebben bereikt. Of dat ze gegroeid zijn in een persoonlijke kwaliteit. Maar ook de coach kan werk verzamelen en dat teruggeven aan het kind. In een gesprek met de coach krijgt het kind feedback en wordt de vooruitgang op de lijnen samen vastgesteld.

Leerlijnen
In de leerlijnen staat of kinderen beginner of expert zijn. Hierin is te zien waar een kind goed in is en wat een kind nog allemaal te leren of te ontwikkelen heeft. Het zijn geen traditionele, lineair opgebouwde leerlijnen, maar in kindertaal beschreven vaardigheden. Voorbeelden zijn (tot ongeveer 3 jaar): je kunnen uitdrukken, beheersing van de grove motoriek, spelen met fantasie. In latere portfolio’s gelden aspecten als: een foutloze tekst schrijven, een plan maken, informatie verzamelen en verwerken, multimedia.

Persoonlijk ontwikkelplan
Een persoonlijk ontwikkelplan is gemaakt door en voor u, uw kind en de coach. In het ontwikkelplan evalueren we de leer- en ontwikkelroute van een kind. Als dat nodig is stellen we de route bij. Het ontwikkelplan gaat over alle activiteiten die het kind op Laterna Magica onderneemt. Het plan bespreken we met u in het portfoliogesprek.


Portfoliogesprekken met ouders
Wij vinden het erg belangrijk dat ouders en kinderen met de coaches praten, ook als ‘alles goed gaat’. Wij bespreken daarom jaarlijks, op drie vaste momenten, de resultaten, de persoonlijke ontwikkeling en het gedrag van uw kind met u. Het gaat daarbij om volwaardige gesprekken waarin wij ruim de tijd nemen om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Per kind 20 a 30 minuten. Kinderen mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn, het gaat immers over hen! (Gescheiden) ouders verzoeken wij met nadruk om samen naar het portfoliogesprek te komen. Desgewenst kunt u de tijd in tweeën delen (ieder 15 minuten) of er voor kiezen dat één ouder komt die vervolgens de tweede ouder informeert.
De data voor deze gesprekken staan in de jaarplanning. Het is natuurlijk altijd mogelijk en soms ook noodzakelijk om vaker een afspraak te maken met de coach. U kunt bovendien het portfolio van uw kind op ieder gewenst moment inzien.