Wat zijn de voordelen?

Voor u en uw kind is er:

  • één contactpersoon;
  • een vast, klein aantal opvoeders waardoor uw kind zich goed kan hechten. De begeleiding maken we hierdoor intensiever en meer op maat;
  • één visie, waardoor we het optimale bereiken voor uw kind;
  • talentontwikkeling die we echt kunnen waarmaken. Dit doen we door alle leer- en ontwikkelgebieden van het kind te koppelen;
  • een doorgaande lijn in de begeleiding van de ontwikkeling van 0 tot en met 12;
  • een sluitend dagarrangement, aangepast op behoeftes, interesses en talenten;
  • kwaliteit in tijd, doordat er geen overdrachtmomenten meer zijn tussen organisaties. De tijd wordt hierdoor effectief gebruikt.


Wat zijn de voordelen?