Unit 3 tot 8 jaar

Unit 3 tot 8 jaar van sociale rollen en spelen naar steeds meer onderzoeken

Kenmerken unit 3-8

Het contact met andere kinderen wordt steeds belangrijker op unit 3-8. Kinderen bewegen meer van “naast elkaar” naar “met elkaar”. Daarbij gaat het contact met andere kinderen voor op het contact met de volwassene. Vriendschappen gaan zich ontwikkelen. Kernbegrippen zijn fantasiespel, rollenspel, verhalen, muziek, de mogelijkheid om allerlei sociale rollen te vervullen. Kinderen ontwikkelen moreel besef. Construeren krijgt vorm, door tekenen, bouwen, iets maken. Kinderen gaan ervaren hoe materiaal werkt en leren van basisvaardigheden die je toegang verschaffen tot de wereld: schrijven, rekenen en lezen. Daarnaast leren kinderen initiatieven te nemen en te gaan spelen. Ze worden doelgericht en moedig. In deze fase speelt ook het oefenen van sociale attentheid.Groepen unit 3-8

  • 4 heterogene basisgroepen: 25 kinderen per groep, 100 kinderen per unit 
  • 4 coaches
  • 2 of meer spel-werkbegeleiders

Een dag op unit 3-8
Leerplichtige kinderen zijn 5 dagen in de week bij ons op het IKC. Kinderen van 3 tot 5 zijn er minder vaak: dit hangt af van hun pakket. Kinderen, ouders en professionals hebben samen grote vrijheid om te kiezen hoe een dag eruit ziet. Een dag kan kort of lang zijn. Inspannend, ontspannend of allebei. De keuzes die we maken zijn afhankelijk van de behoeftes en de ontwikkeling van het kind. 

Wegbrengen

  • U bent vanaf 7:30 uur welkom als u gebruik maakt van het A-pakket. of de 3jarigen groep binnen pakket D. Een begeleider of coach vangt uw kind op in een vaste ruimte. De begeleider of coach zorgt ervoor dat uw kind op tijd in de stamgroep is. De begeleider of coach heeft even de tijd voor een korte vraag of een mededeling over praktische zaken. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, maak dan een afspraak met de coach van uw kind.
  • Alle kinderen van de unit 3-8 jaar starten om 8:30 uur. Om 8:15 uur is de coach van uw kind al in de stamgroep om u en uw kind welkom te heten. U neemt vervolgens afscheid voor 8:30 uur. De coaches starten de dag samen met de kinderen.

Ophalen
Om 14:30 uur blijven de kinderen die ook pakket C afnemen in hun unit. Voor hen gaat het dagritme op Laterna Magica verder. Neemt uw kind pakket C af, dan mag u uw kind vanaf 17:30 uur ophalen. Wilt u uw kind eerder ophalen? Overleg dat dan van te voren met de coach van uw kind.Stamgroep en vier ruimtes
Kinderen zijn in stamgroepen ingedeeld onder leiding van een coach. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. Daarnaast heeft iedere unit vier ruimtes, elk met een eigen functie. De ruimtes worden gebruikt door alle kinderen van de unit. We onderscheiden: het schrijfatelier, de hoekenruimte, de workshopruimte en de wereldwerkplaats.Clubroute en onderzoeksroute
Op Laterna Magica werken we volgens twee routes:

De onderzoeksroute
Veel kinderen vinden het prettig om eigen keuzes te maken. Ze kunnen en willen leren hoe ze verantwoord via hun eigen keuzes kunnen werken. Ze leren hierdoor verantwoord keuzes te maken, hun eigen ontwikkeling onder woorden te brengen en aan te geven wat nodig is om zich verder te ontwikkelen. Deze kinderen zijn leergierig, ondernemend en voeren graag hun eigen onderzoek uit. Voor deze kinderen is de onderzoeksroute erg geschikt.

De clubroute
Voor kinderen die het prettig vinden te werken volgens een vooraf afgesproken route is er de clubroute. Kinderen krijgen via deze route dagelijkse instructie en oefenmomenten volgens een vast lesprogramma. De clubroute kan gevolgd worden voor de basisvaardigheden spellen, lezen, schrijven, rekenen. 

Een combinatie van beide routes is ook mogelijk. De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt.Workshops 
Onze leerlingen volgen lessen in de vorm van workshops. Via deze doen kinderen kennis en vaardigheden op die ze direct toe kunnen passen voor een prestatie of onderzoek. 
Ook dragen we in workshops informatie over. Kinderen kunnen kiezen voor een workshop of worden hiertoe uitgenodigd. De workshops worden gegeven door leerkrachten, begeleiders, ouders en vakdocententen. 

Reken-, schrijf-, lees- en spellingclub 
Iedere dag zijn er lessen over de basisvaardigheden. In deze vaste instructie- en oefenlessen werken kinderen die dit nodig hebben aan de basisvaardigheden.

Prestatie 
Een prestatie is een grote, open en moeilijke opdracht. Vanuit deze opdracht moeten kinderen hun kennis en kunde toepassen of soms uitbreiden. Kinderen kunnen kiezen om met een prestatie mee te doen of worden daartoe uitgenodigd, omdat de coach denkt dat het bij zijn / haar ontwikkeling past. Onderzoeksvragen 
Onderzoeksvragen hebben te maken hebben met aardrijkskunde, natuur, wetenschap, techniek, kunst, cultuur en geschiedenis. Een groepje kinderen kan bijvoorbeeld gaan uitzoeken hoe het komt dat sterren licht geven. Of wat er allemaal in de aarde zit en hoe het komt dat de aarde ronddraait. Kinderen zoeken hun onderzoeksvraag tot op de bodem uit. Vervolgens presenteren ze het resultaat. 

Spelactiviteiten
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen. 
Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. 

Bewegen
Kinderen kunnen op allerlei tijdstippen van de dag kiezen om lekker te bewegen. We hebben een docent bewegingsonderwijs en een docent dans. Onze docenten organiseren workshops in de sporthal naast de school en onze danszaal. 
Ook buiten organiseren we activiteiten meteen leerkracht of begeleider. Op het voetbalveld, in de speeltuin in het Theo van Goghpark of in onze binnentuin.

Eten en drinken
Op variabele en op vaste momenten van de dag eten en drinken we. Elke unit heeft daarin zijn eigen ritme. Lunchen doen we gezamenlijk in de stamgroepen. Kinderen bepalen zelf wanneer ze hun tussendoortje nemen. Door zelf hun eetmoment te bepalen leren kinderen op hun eigen gevoel af te gaan en verantwoorde keuzes te maken. Wanneer een kind bijvoorbeeld net met iets bezig is, hoeft dat werk niet onderbroken te worden. Het kind kiest dan later zelf een geschikt moment om te eten. 
Kinderen die een tussendoortje nemen, doen dat in het restaurant. Restauranthouders zorgen dat het restaurant er netjes en schoon bijstaat. 

Unit 3 tot 8 jaar