Aanbod & tarieven

Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn welkom bij Laterna Magica. U kiest daarbij voor een van deze pakketten:

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Pakket D(agopvang)

40 of 52 weken per jaar (excl. Zon- en feestdagen)
07:30 uur - 18:30 uur
maandag t/m vrijdag


Kinderen van 4 t/m 12 jaar

Pakket:

A(anvangpakket) 07:30 uur - 08:30 uur

B(asisonderwijs) 08:30 uur - 14:30 uur (woensdag tot 12:30 uur) in de ‘schoolweken’

C(ontinuïteitspakket) 14:30 - 18:30 uur / 8:30 - 18:30 uur (40 of 52 weken per jaar)*

LET OP:
Ouders met kinderen vanaf vier jaar nemen minimaal pakket B afnemen.

Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen

Groei
Op regelmatige basis is er uitbreiding van het aantal beschikbare plekken. Op termijn is er voor ieder kind in de unit voor de hele dag plek (na 14.30 uur)

Unit 0-3 jaar (per dag)
12 kinderen verticale groep 1 (0-3 jaar)
12 kinderen verticale groep 2 (0-3 jaar)
12 kinderen verticale groep 3 (0-3 jaar)

Unit 3-8 jaar en unit 8-13 jaar na 14.30 uur
unit 1: 30 kinderen
unit 2: 40 kinderen
unit 3: 30 kinderen
unit 4: 40 kinderen
unit 5: 40 kinderen
Er is nu totaal dagelijks vanaf 14.30 uur plek voor 180 kinderen. Er zijn dan (afhankelijk van het aantal kinderen) twee a drie middagcoaches per unit aangevuld met sport-, dans/muziek- en creatieve coaches.
Er zijn vier groepen 3 jarigen met 8 kinderen per dag (in units 3 t/m 7 jaar).

Deelnemen buiten het pakket
Kinderen die niet deelnemen aan pakket A of C (de hele dag aanbod) kunnen incidenteel wel deelnemen aan workshops en activiteiten na 14.30 uur plaatsvinden. Daarvoor vragen we dan een vergoeding.

* starten om 7:30 uur
Op dit moment kunnen kinderen van 0-4 vanaf 07.30 uur starten. Kinderen van 4 jaar en ouder starten om 08.30 uur (om 8:15 uur zijn de deuren open) bij ons. Als er veel belangstelling is maken we start vanaf 07.30 uur mogelijk voor alle leeftijden. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de aanmelding en/of administratie van LM.
Tijdens de schoolvakanties (pakket C) kunnen kinderen vanaf 4 jaar wel al om 7:30 uur starten.

Minimaal 2 dagen
Wij adviseren een minimum aantal van twee dagen per week in unit 0 en in de 3 –jarigen. Dit heeft onderstaande redenen:
1) we bieden kwalitatieve begeleiding in de ontwikkeling van uw kind (meer dan opvang). Het is van belang dat er voldoende tijd is voor uw kind om zich te kunnen hechten aan de coaches en de andere kinderen.
2) bij minimaal twee dagen in de week kunnen wij vanuit Laterna Magica werken aan de doorgaande ontwikkellijn 0-12 jaar voor uw kind.
3) vanwege het centraal aanmeldbeleid in Amsterdam per augustus 2015 hebben alleen ouders die hun kind een periode van minimaal 8 maanden en twee dagen per week in de periode 0-4 jaar bij Laterna Magica brengen, voorrang bij plaatsing op 4 jarige leeftijd voor het aansluitende onderwijsdeel in de doorgaande ontwikkellijn 0- 12 jaar.

Let op: kinderen die tussen 0-4 jaar bij ons zijn (in unit 0 en in de 3 jarige-stamgroep) dienen opnieuw aangemeld te worden voor het aanbod 4 t/m 12 jarigen na 14.30 uur en in vakanties. Uiteraard heeft uw kind dan voorrang en bieden we een plek.