Aanmeldformulier Laterna Magica

Laterna Magica biedt u de volgende diensten:

Kinderen van 0 tot 4 jaar
Pakket D(agopvang)
- 40 of 52 weken per jaar (excl. feestdagen)
- maandag t/m vrijdag
- 07:30 uur - 18:30 uur

Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Pakket:
A(anvangpakket) 7:30 uur - 8:30 uur
B(asisonderwijspakket) 8:30 uur - 14:30 uur (woensdag tot 12:30 uur) in de ‘schoolweken’
C(ontinuïteitspakket) 52 weken 08:30 - 18:30 uur (inclusief vakantie en studiedagen en dan al vanaf 07:30 uur)
C(ontinuïteitspakket) 40 weken 08:30 - 18:30 uur (exclusief vakantie en studiedagen)


Indien uw kind is geplaatst voor het 0-4 jaar aanbod, is uw kind straks ook automatisch geplaatst voor de periode 4-13 jaar.
Let op! Kinderen met een leerplicht (5 jaar) nemen minimaal pakket B af. Vink dus altijd pakket B aan, ook als u voor enkele dagen pakket C kiest.

Kind al op Laterna?
Maakt u al gebruik van de diensten van Laterna Magica, maar wilt u uitbreiding?
Noteer dan achter de naam van uw kind de unit waarin uw kind zit!

Rekenvoorbeeld:
1. U wilt u kind zelf om 8:15 uur naar Laterna Magica brengen en om 14:30 ook weer ophalen. U kiest alleen voor pakket B.
2. U wilt uw kind alle dagen om 07:30 uur naar LM brengen en om 18:30 uur weer ophalen. U kiest voor pakket A en C.
3. U wilt uw kind op donderdag en vrijdag zelf om 8:15 uur brengen en om 18:30 uur ophalen. Op maandag, dinsdag en woensdag wilt u uw kind van 8:15 uur tot 14:30 uur naar het IKC brengen. U kiest voor pakket B en kruist bij pakket C donderdag en vrijdag aan.
4. Uw kind is 1 jaar oud en u wilt uw kind 3 dagen naar LM brengen. U kiest voor pakket D.

Minimaal 2 dagen
Wij adviseren een minimum aantal van twee dagen per week in unit 0 en in de 3 –jarigen. Dit heeft onderstaande redenen:
1) we bieden kwalitatieve begeleiding in de ontwikkeling van uw kind (meer dan opvang). Het is van belang dat er voldoende tijd is voor uw kind om zich te kunnen hechten aan de coaches en de andere kinderen.
2) bij minimaal twee dagen in de week kunnen wij vanuit Laterna Magica werken aan de doorgaande ontwikkellijn 0-12 jaar voor uw kind.
3) vanwege het centraal aanmeldbeleid in Amsterdam per augustus 2015 hebben alleen ouders die hun kind een periode van minimaal 8 maanden en twee dagen per week in de periode 0-4 jaar bij Laterna Magica brengen, voorrang bij plaatsing op 4 jarige leeftijd voor het aansluitende onderwijsdeel in de doorgaande ontwikkellijn 0- 12 jaar.

Contact
Voor vragen over plaatsing, wijziging van dagen en overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van IKC Laterna Magica

Bereikbaar op: 020 - 416 1911
Elke dag bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur

Gegevens aanmelder

(beide partners/opvoeders invullen)

Verzorger 1

Verzorger 2

Gegevens van het kind

Broertjes/zusjes
Start situatie

Voor 0-4 jarigen

Pakket D Gewenste hele dagen aanbod (7.30 - 18.30)

Bij een lange wachtlijst;

Voor 4-12 jarigen

Pakket A Gewenste dagen (07.30 - 8.30 uur)

Pakket B (8.30 - 14.30 Woensdag tot 12.30 uur)

Pakket C Gewenste dagen (08.30 - 18.30 uur)

Opmerkingen