Betaalde LIO-plekken

Het is 08.30 uur 's morgens en je staat bij de deur. Samen met collega's heb je de afgelopen weken aan een radiostation gewerkt. Je verheugt je erop vandaag voor het eerst hierin te gaan werken met een groep kinderen. Het is de bedoeling dat echte radio-uitzendingen deel gaan uitmaken van de rijke leeromgeving bij Laterna Magica.

Je begroet de kinderen één voor één. Tim komt binnen met een afbeelding van een raket, deze wil hij straks gaan bouwen in de werkschuur in de tuin. Jip kijkt wat sip, ze is haar lunch vergeten. Je maakt contact en spreekt met beiden af dat je vanmiddag ruimte hebt voor een individueel coachgesprek. Eerst ga je met kinderen de dag doornemen. Jip kan in de keuken alvast haar lunch gaan klaarmaken voordat zij hier als 'expert' andere kinderen begeleidt bij het klaarmaken van de lunches voor de drie-jarigen.
Je bespreekt in je stamgroep met de kinderen de mogelijkheden van die dag:
Werken in de (moes)tuin, de keuken, de kinderkunstuitleen, de buitenwerkplaats de bibliotheek, het (naai)atelier of…..het radiostation. Spellingclub, leesclub, rekenclub, de workshopserie geschiedenis, dansen, muziek, sporten. Ieder kind heeft individuele en van tevoren besproken vaste onderdelen én keuzeonderdelen. Je legt uit dat je zelf eerst een leesclub geeft en daarna de ochtend in het radiostation bent om kinderen te begeleiden die radio-uitzendingen gaan maken…..

Je hoort je collega die bezoekers een rondleiding geeft zeggen 'dit boek: gereedschap van het werk' omvat onze manier van werken. Natuurlijk Leren. Snel schiet je aandacht naar de bezoekers en roep je denkt: 'hoe vet', dat stukje heb ik met collega's geschreven en we geven er ook een training in'.

Dat is wat jij gaat doen; jij gaat met je team de leeromgeving voor kinderen ontwerpen; kinderen hierin coachen en begeleiden. Je krijgt zelf coaching om het 'vak' te leren en kan bij ons op termijn ook coachend en opleidend gaan worden voor anderen.

ONZE VACATURE per september 2018

1 betaalde LIO voor kinderen 8-12 jarigen

Zie ook informatie de knop 'Stages'

Solliciteer door je motivatie en CV te mailen naar: sollicitaties@obslaternamagica.nl

Betaalde LIO-plekken