Hoe gaan we om met verschillen?Arrangeren of diagnostiseren?
Zoals Einstein ooit zei: ‘je kunt de problemen niet oplossen in dezelfde geest van waaruit het probleem is ontstaan.’ In de afgelopen jaren lijkt het wel alsof er steeds meer problemen bij kinderen voorkomen. Steeds meer kinderen dragen een label: ADHD, PDD-NOS, ADD, e.a. Het gebruik van deze termen komt voort uit de gemedicaliseerde kijk op ontwikkeling. De nadruk ligt erg op het individu en de aanpak is meer gericht op problemen dan op oplossingen. Bovendien blijven de positieve factoren bij het diagnosticeren vaak onderbelicht. Laterna Magica werkt daarom vooral aan arrangeren. De sterke kanten van het kind zijn uitgangspunt voor begeleiding en we betrekken het kind zelf, de ouders en de omgeving bij het organiseren van ondersteuning. Lees ook over onze ondersteuningsroute.

Inclusief onderwijs
Het team van Laterna Magica is van mening dat ieder kind in de eigen buurt naar school moet kunnen gaan en dat het voor alle kinderen goed is om te leren omgaan met verschillen. Wij sluiten daarom in principe geen enkele leerling uit en noemen dit ‘Inclusief Onderwijs’. Wij nemen verschillen als vertrekpunt.
Laterna Magica verwijst in principe ook geen kinderen door naar het speciaal onderwijs, tenzij ouders en kinderen zelf aangeven daar een voorkeur voor te hebben of wanneer de veiligheid van andere kinderen in het gedrang dreigt te komen.
Om ervoor te zorgen dat we kinderen goed kunnen begeleiden, willen we zicht krijgen op het totale kind.

Special needs
Soms besluiten het team samen met ouders en orthopedagoog om een kind wel te diagnosticeren of zijn kinderen bij binnenkomst al gediagnostiseerd. Men spreekt dan van special needs.

We hanteren de volgende criteria voor het opnemen van een leerling met ‘special needs’

  • Ouders kiezen bewust voor ons concept natuurlijk leren;
  • Bij kinderen die later instromen: de onderzoeken afgerond voor plaatsing (tevens beschikking/indicatie);
  • Kinderen wonen op IJburg;
  • Tijdens een gesprek, met ouders en experts, verkennen we de concrete mogelijkheden per kind en schatten we samen in of plaatsing kansrijk is.
  • [*]Mocht uw kind onverhoopt niet bij Laterna Magica geplaatst kunnen worden, dan helpen wij u, met ondersteuning van ons bestuur, om een school te vinden waar uw kind wel passend onderwijs kan ontvangen.


    Vragen
    Heeft u vragen? Zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Stel ze aan vooral aan de coach van uw kind. Heeft u vragen over onze visie op special educational needs, hoogbegaafdheid, zorg of andere termen? Vraag het aan de coach of stel uw vraag aan onze orthopedagoog.