Vragen-klachten-complimenten

Hieronder kunt u lezen waar u welke informatie kunt vinden en welke weg u kunt bewandelen als u een vraag, een compliment of probleem heeft.

Vragen over uw kind?
Vragen die verband houden met de ontwikkeling van uw kind kunt u overleggen met de coach van uw kind. Dit kunt u tijdens een portfoliogesprek doen en in voorkomende gevallen kunt u tussentijds een afspraak maken. Loop voor het maken van een afspraak 's morgens of 's middags even mee met uw kind. Op dat moment is geen tijd voor een gesprek, maar kan wel een afspraak gemaakt worden. Specifiek voor kinderen die tussen 14.30- 18.30 bij ons zijn: de werkbegeleider gaat fungeren als schaduwcoach voor uw kind. U kunt ook vragen stellen aan deze begeleider c.q. schaduwcoach. Dit laatste punt is in ontwikkeling.

Vragen over beleid?
Vragen m.b.t. beleid in de unit van uw kind kunt u overleggen met de coach van uw kind en/of unitleider. Vragen m.b.t. beleid van Laterna Magica kunt u overleggen met de unitleider of directie Wekelijks vindt er een managementteam-vergadering plaats van de unitleiders en directie. Hierin worden unitoverstijgende zaken en ontwikkelingen besproken. Daarnaast heeft ieder unitteam wekelijks overleg over de inhoud en planning van het natuurlijk spelen en leren in de eigen unit.

Vragen over verlof, ziekmelding, inschrijving, aanmelding?
Vragen over verlof, ziekmelding, aanmelding en inschrijving kunt u stellen aan het secretariaat. Telefoon: deze wordt dagelijks van 08.30-18.30 uur opgenomen. Wanneer wij onverhoopt niet in staat zijn om de telefoon op te nemen kunt u een bericht inspreken. Ons telefoonnummer 0204161911. Unit 0 is rechtstreeks te bereiken voor de betreffende ouders, zij hebben dit nummer ontvangen. Deurbel: van 08.30-18.30 uur is de receptie geopend en kunnen we de voordeur openen na aanbellen. Als niet open gedaan wordt kunt u aanbellen bij unit 0 (zie bellenpaneel).Deur open: s'morgens voor kinderen die 's morgens tussen 07.30 en 08.30 starten kunt u het beste aanbellen bij de bel van unit 0 (bellenpaneel). Zij openen de deur voor u. Voor de andere kinderen gaat de deur open om 08.15 uur en kunt u tot 08.30 uur naar binnen lopen om uw kind te brengen. Om de start van de dag prettig te laten verlopen is het van groot belang dat u op tijd bent.

Heeft u een klacht?
U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij de coach van uw kind. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. In tweede instantie kunt u terecht bij de unitleider en/of directie. Afhankelijk van de aard van de klacht en het gesprek volgt een passende actie. Zowel Staij als Partou kent een officiƫle klachtenregeling. De klachtenregeling van STAIJ:Klachtenregeling STAIJ
De klachtenregeling van Partou: De klachtenregeling van Partou
Uiteraard willen wij graag dat u uw klacht eerst communiceert binnen LM en in dialoog met ons naar een oplossing zoekt. U heeft wel het recht om een klacht direct bij de klachtencommissie in te dienen. Wanneer ook deze klachtenprocedure niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing kunt u zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie.